Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

pondělí 10. listopadu 2014

SÚKL - aktualita

Upozorňujeme na novou verzi UST-23 verze 3 Poskytování reklamních vzorků humánních léčivých přípravků na webových stránkách SÚKLu.
Tento pokyn nahrazuje současný pokyn, a to s platností od 10.11.2014. 
Je platný také pro všechna zdravotnická zařízení (tedy včetně jednotlivých  malých ordinací všech oborů).
Pro naše klienty, kteří mají od nás zpracován vnitřní kontrolní systém, výše uvedené automaticky zpracujeme a dodáme.

středa 5. listopadu 2014

Neodkladná resuscitace a urgentní stavy

Upozorňujeme na možnost absolvovat akreditovaný kurz "Neodkladná resuscitace a urgentní stavy".
Bližší, včetně možnosti  přihlašování na kurzy, najdete na www.resuscitace.cz
Byli jsme a vřele doporučujeme!

pondělí 13. října 2014

Výňatek ze stránek MZ ČR k hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb v ČR


 
Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen "zákon č. 372/2011 Sb."). Tento zákon nabyl účinnosti 1. dubna 2012. 
 
Obecnými cíli hodnocení kvality a bezpečí jsou, kromě trvalého zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb posílení důvěry veřejnosti v poskytovatele zdravotních služeb, také zlepšení systému řízení ve zdravotnictví.
 
 
1. Interní hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
  • Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb. je poskytovatel zdravotních služeb v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb povinen zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí.
     
  • MZ vypracovalo pro zavedení tohoto systému „minimální požadavky“, které jsou uveřejněny ve Věstníku MZ č. 5/2012.  Aktuálně se připravuje jejich novelizace a rozšíření a to zejména v oblasti poskytovaní ambulantní péče.
 
2. Externí hodnocení kvality a bezpečí  zdravotních služeb 
  • Proces externího hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoven v § 98 zákona č. 372/2011Sb. a v jeho prováděcí vyhlášce č. 102/2012 Sb.,  o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. 
     
  • Tyto předpisy byly vydány s cílem legislativně ukotvit a přesně stanovit podmínky a požadavky na zajištění procesu hodnocení kvality a bezpečí v souladu s požadavky EU, WHO a Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví.
     
  • Ve zmiňované prováděcí vyhlášce jsou v současné době upraveny podmínky hodnocení kvality a bezpečí pouze pro lůžkovou zdravotní péči. Předpokládá se, že požadavky na kvalitu a bezpečí pro další formy případě druhy zdravotní péče budou stanoveny až na základě dosažení určité míry připravenosti poskytovatelů zdravotních služeb i v těchto oblastech zdravotní péče, která bude adekvátní stávající míře připravenosti poskytovatelů lůžkové zdravotní péče.
     
  • Posuzování lékárenské péče z hlediska její kvality a bezpečí upravuje zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, kde dozorovou činnost vykonává přímo stát prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Z tohoto důvodu nebylo hodnocení kvality a bezpečí lékárenské péče zahrnuto do výše uvedené vyhlášky.

pátek 26. září 2014

zdravotnické přístroje

      Je po prázdninách, a my zase začínáme chodit na školení.
Byli jsem na školení o zdravotnických přístrojích, ve smyslu co musí každý provozovatel splňovat na základě příslušné legislativy.
Níže uvádíme několik zásadních skutečností , nenechte se ale "ukolébat", povinností, které mohou ovlivnit forenzně i finančně vaši lékařskou praxi je daleko víc.
Tak tedy:
Ověřte si kvalifikaci pracovníka provádějícího servis – kromě příslušného živnostenského oprávnění  
musí mít elektrikářské zkoušky a pověření výrobce. Musí mít k dispozici servisní manuál. A zodpovědnost, jestli váš přístroj "servisuje" ten správný člověk, leží na vás!      
Kalibraci přístrojů a měřidel provádí pouze autorizovaná osoba.
I zdravotnický materiál musí být skladován za definovaných podmínek, minimálně teplota měřená kalibrovaným teploměrem    
Ke každému přístroji musí být k dispozici český návod, na němž musí být uvedeno datum vydání!
Každý přístroj musí mít bezpodmínečně uvedeného výrobce, distributora, výrobní číslo a datum výroby!
Není vhodné pořizovat si zdravotnické prostředky od no name firem, oficiální seznam distributorů zdravotnických prostředků je na stránkách ministerstva zdravotnictví

Vaše přístroje nesplňují některý z výše uvedených (a dalších legislativou daných) požadavků? Je lepší se jich zbavit a nahradit novými, po 10 letech stáří přístroje výrobce nenese žádnou odpovědnost a splnění výše uvedených (i dalších neuvedených) požadavků je vaší povinností ze zákona.
Chcete se dozvědět více, ptejte se emailem: info@medadmin.cz, nebo telefonicky - 606 119 029.
       

Novinka z Poslanecké sněmovny

Sněmovna schválila zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Od příštího roku by tak měl zůstat pouze 90korunový poplatek za návštěvu pohotovosti. Zruší se poplatky za návštěvu ambulantních specialistů i poplatky a recept. Pro hlasovalo 113 poslanců, proti 31. Normu nyní posoudí Senát.
Sněmovna rovněž souhlasila s odkladem zavedení povinných elektronických receptů o tři roky.

neděle 14. září 2014

zajímavý web

Chcete se dozvídat nové zajímavosti z oblasti zdraví a medicíny? 
Podívejte se na webové stránky www.doktorvlach.cz
Můžete si nastavit  také bezplatný týdenní přehled nejzajímavějších zpráv, které budete dostávat e-mailem.
Najdete je i na Facobooku. 
Pěkné "počtení" přeje Medadmin

neděle 17. srpna 2014

A zase jednou o povinném hodnocení kvality

V příloze Zdravotnických novin pro lékařské praxe byl  11.8.2014 publikován článek "Co říkají ambulantní lékaři povinnému hodnocení kvality a bezpečnosti". Po přečtení článku a zejména anketních odpovědí mám pocit, že někteří z diskutujících úplně nepochopili podstatu systému ani záměr ministerstva. Domnívám se, že záměr ministerstva je velmi prospěšný a že určité nepochopení pramení z několika příčin.
Asi úplně první příčinou je velké sebevědomí některých lékařů, kteří si nepřipouštějí, že cokoliv by mohli dělat lépe, než dělají. Druhou příčinou je všeobecná nechuť k administrativě jako takové, včetně té nezbytné. Třetí příčinou je nedostatečné vzdělání našich lékařů v managementu kvality a nedostatečná akceptace skutečnosti, že existují metody, jak předcházet chybám a zejména jak se vyvarovat opakování chyb.
Co způsobuje první příčina? Existují lékaři, kteří od složení atestace nečtou odborné časopisy. Jak lze demonstrovat na pokutách udělených kontrolními orgány, existují lékaři, kteří používají zastaralé, neudržované a nekalibrované přístroje a neuvědomují si, že to může poškodit pacienty a mít i pro lékaře vážné následky. V některých ordinacích není dostatečné a funkční vybavení pro neodkladnou resuscitaci, neprovádí se kontrola exspirace léků. Tento stav je třeba změnit.
Co způsobuje druhá příčina? V řadě ordinací chybí předepsaná evidence léků a zdravotnických prostředků. Někdy lékaři zapomněli, že mají protiepidemický a hygienický provozní řád, natož kde ho mají a co je jeho obsahem. Činnosti, týkající se zdravotnické dokumentace, ochrany dat pacientů, informovaných souhlasů, se často řídí jakýmsi „zvykovým právem“, ne platnými právními předpisy. Tento stav je také třeba změnit.

Třetí příčina způsobuje, že mnoho lékařů se domnívá, že řízení kvality spočívá v tom, že si zaplatí jakési „ISO“ a oznámí to zdravotním pojišťovnám v naději, že zvýšená úhrada jim navrátí alespoň část prostředků, které za „ISO“ zaplatili. Přitom si neuvědomují, že žádné takové „ISO“ vlastně neexistuje. Existuje spousta norem, v jejichž názvu se ISO vyskytuje, z nich malá část se týká zdravotnictví a žádná bezprostředně provozu lékařských ambulancí. Zatímco zdravotnické laboratoře se mohou akreditovat podle normy ČSN EN ISO 15189, ambulance mohou sice získat například certifikaci podle normy ČSN EN ISO 9001, ale tato norma je určena pro organizace výrobní a obchodní, ve zdravotnictví má tato certifikace smysl pro větší instituce s mnoha zaměstnanci a rozhodně nepokryje potřeby zdravotnického zařízení, nemůže nahradit systém hodnocení (a průběžného dodržování) kvality a bezpečí zdravotnické péče.

čtvrtek 3. července 2014

Papírové recepty zůstanou zachovány

Vláda ČR dnes schválila novelu zákona o léčivech (zákon č. 378/2007 Sb.), která umožní lékařům i nadále předepisovat léčivé přípravky na recepty jak v listinné, tak i v elektronické podobě. Podle platné legislativy mělo být totiž od 1. ledna 2015 možné léčivé přípravky předepisovat pouze na elektronické recepty, a novela tak v podstatě umožní zachování stávajícího stavu. "Projekt povinného elektronického receptu by byl pro lékaře zbytečná administrativní zátěž, v současné době máme dat o léčbě i bez těchto hlášení dostatek. Elektronický recept tak zůstane povinný jen pro předepisování léčebného konopí a jiných návykových látek," uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

středa 2. července 2014

Vláda odhlasovala zrušení třicetikorunových poplatků


Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky dnes souhlasil s návrhem ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka na zrušení regulačních poplatků v ambulancích a lékárnách. Jediným regulačním poplatkem tak bude 90 korun za návštěvu pohotovosti.

sobota 21. června 2014

Léto


Vážení klienti a příznivci Medadminu,
školní rok končí, je léto, prázdniny přede dveřmi a nastává „okurková sezóna“, no prostě je klid....
Kdyby se náhodou vyskytla nějaká aktualita, která bude stát za pozornost, určitě se objeví na našich webových stránkách nebo  blogu;
pracovníci Medadminu budou připraveni i v době prázdnin, bez přerušení, plnit vaše přání, potřeby a požadavky.


Krásné léto a příjemnou dovolenou, Váš Medadmin

pátek 16. května 2014

Zastupování při kontrolách blíže

Upřesňujeme informaci o možnosti zastupování při kontrolách. Většinou platí, že při kontrole musí být přítomen provozovatel, statutární orgán zdravotnického zařízení v kterém je prováděna kontrola a při některých kontrolách je také vyžadována přítomnost pracovníka, který je odpovědný za konkrétní činnosti. Pracovník kontrolovaného zařízení musí být schopen kontrolnímu orgánu popsat, případně i ukázat jak konkrétní činnost provádí.
Zastupování při kontrolách si tedy není možno vykládat tak, že se kontrolovaná osoba vyhne kontaktu s kontrolním orgánem.
Zastupování si lze představit tak, že zastupující je přítomen při kontrole spolu s odpovědnou osobou, může jí radit, může za ni hovořit v obecných a právních záležitostech. Může kontrolovanou osobu na kontrolu také připravit, pokud má příslušné znalosti, případně zkontrolovat kontrolní zprávu před podpisem nebo připravit odvolání proti výsledku kontroly nebo uloženým sankcím.

Ke stabilizačnímu plánu ministerstva

Ministerstvo zdravotnictví ve svém stabilizačním plánu rozvíjí  systém kvality a bezpečnosti poskytovatelů zdravotních služeb:
„Pro poskytovatele lůžkové a jednodenní péče bude nutno stanovit novou povinnost (v současné době dobrovolný akt) – předávat data z interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb do Systému hlášení nežádoucích událostí.
Dobrovolné externí hodnocení kvality a bezpečí je prozatím realizováno v případě poskytovatelů lůžkové péče. Do budoucna plánujeme jeho rozšíření i pro další poskytovatele.“
Tolik jeden z bodů „Stabilizačního plánu MZ ČR“, který si můžete celý přečíst v  časopisu Tempus medicorum 5/2014.
V současné době jsme jediní, kteří vám Vnitřní kontrolní systém (dále VKS) kompletně zpracují a to tak (v případě vašeho zájmu), že budete zároveň připraveni i na provedení externího systému hodnocení kvality a bezpečí.
Proč není dobré čekat na poslední chvíli? Kromě již dříve v mém blogu zmíněných důvodů také proto, že :
Naše kapacita není neomezená a v případě „časové tísně“ se může stát, že přes veškerou naši snahu nebudeme moci všem v požadované lhůtě vyhovět.
Pokud nás požádáte o pomoc na poslední chvíli, počítejte s tím, že „expresní forma“ prací znamená zbytečné navýšení ceny a zbytečný stres pro obě strany.
Plnění některých povinností je kontrolováno zpětně (například od doby účinnosti příslušné legislativy), potom může náprava nesplněných požadavků zabrat delší časový úsek.úterý 13. května 2014

Pro s.r.o.

Připomínáme že:
Společnosti s ručením omezeným jsou povinny přizpůsobit do konce června 2014 své zakládací dokumenty tak, aby neodporovaly donucujícím ustanovením zákona, a doručit je do sbírky listin. - podle nového Občanského zákoníku. 
V opačném případě příslušné s.r.o. rejstříkový soud k tomuto vyzve včetně termínu, při neuposlechnutí  s.r.o. zruší.


středa 30. dubna 2014

Dlouhodobá archivace elektronických dat


Pokud potřebujeme archivovat důležitá data, která máme v elektronické podobě (zdravotnická dokumentace, účetnictví apod.), často si neuvědomujeme, že jejich ztráta by nás mohla přivést do velmi obtížné situace s nepříjemnými a drahými právními důsledky. Archivace na flashdisku nebo běžném CD či DVD rozhodně nesplňuje požadavky dlouhodobého uložení (desítky let u zdravotnické dokumentace). Požadavky výborně splňuje uložení dat na speciální DVD – DataTresorDisc. Zápis se provede pomocí speciální mechaniky, číst a obnovovat data v počítači lze potom pomocí běžné CD/DVD mechaniky, která je v každém počítači nebo se k němu dá připojit. DataTresorDisc odolává výborně fyzikálním vlivům, včetně vysoké teploty a zápis na něm vydrží i 100 let.

Pokud si nechcete pořizovat speciální mechaniku na zápis dat na DataTresorDisc, můžeme to provést za Vás přímo ve Vaší ordinaci, přineseme mechaniku i disky s sebou. Vaše data nikam nekopírujeme a nepřenášíme, zůstanou hned po zápisu uložena na odolném disku u Vás. 

neděle 13. dubna 2014

Nové služby

Rozšířili jsme nově naše služby. Na vaše přání  vám vytvoříme kategorizaci prací (všechna zdravotnická zařízení ze zákona) a dále traumatologický plán (všechna lůžková zařízení a zdravotnická zařízení jednodenní péče, taktéž povinnost ze zákona).
V nejbližších dnech budou nové služby uvedeny také na našich webových stránkách.
Zajímá vás něco z toho blíže? Zeptejte se nás, rádi vám poradíme!

středa 2. dubna 2014

Školení medicínského práva

Slíbili jsme, že se s vámi podělíme o pocity z "právního" školení. Polovina školení medicínského práva je tedy za námi. Dozvěděli jsme se, a ještě dozvíme, hlavní právní problémy v českém zdravotnictví v současné době; právní odpovědnost v medicíně; vztah lékař pacient a vše co s tím souvisí a další a další.....výklad je srozumitelný, posluchárna plná, posluchači spokojeni.
Další školení by mělo probíhat na podzim a velmi vřele ho všem doporučujeme. Seznámíte se s fakty, která by měl znát každý zdravotnický pracovník, jak zaměstnanec, tak i ti (především) co mají své privátní praxe. Ať se nám to líbí nebo ne, k nutnosti řešení různých situací s právními aspekty při výkonu zdravotnického povolání nutně dochází, a to docela často, a jak se říká "kdo je připraven, není překvapen".

čtvrtek 27. února 2014

Odpověď na dotaz a také informace pro všechnyExterní hodnocení kvality a bezpečí  zdravotních služeb 

Předpisy k výše uvedenému tématu byly vydány s cílem legislativně ukotvit a přesně stanovit podmínky a požadavky na zajištění procesu hodnocení kvality a bezpečí v souladu s požadavky EU, WHO a Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví.

V současné době probíhá aktivně proces externího hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb -  o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a externí klinický audit (bližší níže). 

Požadavky pro externí hodnocení (na kvalitu a bezpečí)  pro další formy případě druhy zdravotní péče budou stanoveny na základě dosažení určité míry připravenosti poskytovatelů zdravotních služeb i v těchto oblastech zdravotní péče, která bude adekvátní stávající míře připravenosti poskytovatelů lůžkové zdravotní péče!


Externí klinický audit
Externí klinický audit je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb.o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“).
 
Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, je dle § 97 odst. 2 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., povinen uzavřít smlouvu podle § 81 odst. 1 téhož zákona na provedení externího klinického auditu na všech svých pracovištích poskytujících lékařské ozáření do 1 roku ode dne uveřejnění seznamu podle § 77 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.
Z ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. dále vyplývá povinnost pro poskytovatele zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, provádět externí klinický audit nejméně jedenkrát za 5 let.
Externím klinickým auditům předchází interní klinické audity prováděné dle § 74 zákona č. 373/2011 Sb. které se provádí jedenkrát za rok, a to prostřednictvím osob, jež mají k poskytovateli pracovněprávní nebo obdobný vztah a jsou odborně způsobilé v oblasti, ve které má být audit proveden. Poskytovatel je povinen provést první interní klinický audit podle § 74 odst. 2 do 2 let ode dne uveřejnění Národních radiologických standardů.


pátek 14. února 2014

Odpověď na dotaz


Odpovídáme takto na část jednoho dotazu, který jsme obdrželi, protože si myslíme, že jde o informaci vhodnou pro více provozovatelů zdravotnických zařízení.
Dotaz zněl: "Jak poznám, že moje ordinace nesplňuje případně všechny požadavky zdravotnické legislativy a bylo by vhodné něco doplnit? Snažím se, abych měl ordinaci v pořádku, dodržuji schválený provozní hygienický řád a další skutečnosti, které jsou mně známy"
Odpověď: Na tuto otázku lze odpovědět až po konzultaci ve vaší ordinaci, kromě provozního řádu existuje řada dalších právních předpisů, které se vztahují buď přímo na oblast zdravotnictví nebo se jí nějakým způsobem také "dotýkají" (často velmi závažně vzhledem k případným možným dopadům) a každé zdravotnické pracoviště je má (nebo nemá) vyřešené "po svém". První konzultace na Vašem pracovišti, při které jsme schopni Vám také doporučit co by bylo vhodné doplnit, změnit a pod.,  je zdarma a bez jakéhokoliv nároku na pokračování Vaší spolupráce s námi.

středa 29. ledna 2014

Víte že...

Víte, že již skoro rok mohou lékaři všech oborů (dřív to byli jen praktičtí lékaři) požádat na obecním úřadě s rozšířenou působností o zvláštní označení svého vozidla O5 pro případ, že potřebují při výkonu své pracovní činnosti vjet s autem někam, kde běžně nesmí nebo zde auto na nezbytně nutnou dobu nechat stát? Potřebujete jen zajít na úřad podle místa vašeho trvalého pobytu!, vyplnit žádost, vzít sebou registraci nebo potvrzení zaměstnavatele a čestné prohlášení, že vykonáváte návštěvy u pacientů.

sobota 25. ledna 2014

Burza návodů k lékařským přístrojům

Podle platné prováděcí vyhlášky k zákonu o zdravotnických prostředcích a přístrojích je nutné mít ke každému přístroji návod v českém jazyce. Je však dost zdravotnických pracovišť, která mají starší přístroje a návody k nim již nemají. Dáváme vám proto ke zvážení, jestli by byl ze strany provozovatelů zdravotnických zařízení zájem, o možnost zprostředkování potřebných návodů pomocí tohoto blogu nebo emailu (info@medadmin.cz). Šlo by o takovou burzu návodů, které by poskytli jejich majitelé a my bychom je v pdf vyvěsili na www.medadmin.cz pro všechny zájemce. Pokud by měl někdo zájem o tištěnou podobu, dostal by ji za mírný poplatek (náklady na tisk a poštovné). Prosíme o Vaše názory na užitečnost tohoto nápadu - buďto na výše uvedený mail nebo v komentářích k tomuto blogu.

pondělí 13. ledna 2014

Plnit nebo ne?


Tak už jsem slyšela spoustu názorů na vnitřní kontrolní systém a požadavky, které jsou v něm obsažené. Od spokojených ohlasů po dokončení naši společné práce, až ke kategorickému odsouzení bez bližšího poznání toho, co to vlastně pro provozovatele znamená. Nejčastější argument proti je ten, že dobře zvládají svou odbornou činnost a kdo by mohl chtít víc. Druhý nejčastější, že se jedná o výmysl starého ministerstva a teď bude vše jinak.
Řekla jsem si, že na to musím aspoň stručné reagovat: jistě, odbornost lékaře je na prvním místě a nejdůležitější, kvalita a bezpečnost vlastní zdravotní péče je však ovlivněná i mnoha jinými faktory kromě odbornosti zdravotnických pracovníků, někdy docela podstatně - a o tom to právě je. To je také hlavni důvod, proč je vnitřní kontrolní systém povinný a myslím, že hlavním cílem není "buzerace" zdravotnických pracovníků i když to tak může třeba bez hlubšího poznání oč jde, vypadat.

Se změnou lidí na ministerstvu asi ke zmírnění uvedených požadavků nedojde a poslední vývoj to nenaznačuje. Jednak, jako ve všem, postupujeme v souladu s Evropskými požadavky a i nový Občanský zákoník některé požadavky, k nimž se vztahuje vnitřní kontrolní systém a dodržovaní kompletní zdravotnické i související legislativy, ještě rozšiřuje a dále upravuje. Rozhodně nepozorujeme tendenci k jejich bagatelizaci. Postupný rozvoj reakcí na celkový soulad činnosti zdravotnických pracovišť s veškerou legislativou, která se zdravotnických pracovišť včetně administrativně provozní části týká, je patrný na skutečnostech z posledních dnů a týdnů, např. novinky o zdravotnických přístrojích, návody pro pacienty, čeho si všímat v ordinacích kam přijdou, které prezentuje Ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny a další. Celkově situace vypadá tak, že od provozovatelů zdravotnických zařízení je velmi prozíravé, když tuto problematiku berou vážně.