Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

neděle 25. listopadu 2018

Ceník služeb

Náš ceník služeb byl již zastaralý, nezměnil se za celou dobu existence Medadminu, neodpovídal dnešní situaci a se způsobem účtování jste nebyli spokojeni ani vy zákazníci, ani my. Zavádíme  proto jednotnou cenu za úkony 500,- Kč/hodinu.

čtvrtek 27. září 2018

Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci

Nezapomeňte se podrobně seznámit s  novelou vyhlášky o zdravotnické dokumentaci! 
Jsou tam důležité změny pro ambulantní, jednodenní i lůžkovou zdravotnickou péči !!!!!

čtvrtek 5. dubna 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv spustil 1. dubna Národní informační systém zdravotnických prostředků (NISZP), který je určen k poskytování důležitých informací o zdravotnických prostředcích pacientům i odborné veřejnosti. Najdete na adrese www.niszp.cz.