Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

čtvrtek 22. prosince 2022
Krásné svátky a úspěšný rok 2023 přeje všem svým klientům a příznivcům 
Medadmin

pondělí 24. října 2022

 Víte, že 

zdravotnické prostředky uvedené na trh před rokem 1998  již nesplňují zákonné požadavky na jejich provoz dle zákona 89/2021 Sb. a tudíž je není možné jako zdravotnické prostředky dále provozovat? 

Důvod: jedná se o staré výrobky , který nenesou označení o shodě CE. ten musejí mít všechny zdravotnické přístroje používané ve státech EU. Pro toto chybějící označení není u nich možné vykonávat potřebnou servisní prohlídku.