Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

středa 29. ledna 2014

Víte že...

Víte, že již skoro rok mohou lékaři všech oborů (dřív to byli jen praktičtí lékaři) požádat na obecním úřadě s rozšířenou působností o zvláštní označení svého vozidla O5 pro případ, že potřebují při výkonu své pracovní činnosti vjet s autem někam, kde běžně nesmí nebo zde auto na nezbytně nutnou dobu nechat stát? Potřebujete jen zajít na úřad podle místa vašeho trvalého pobytu!, vyplnit žádost, vzít sebou registraci nebo potvrzení zaměstnavatele a čestné prohlášení, že vykonáváte návštěvy u pacientů.

sobota 25. ledna 2014

Burza návodů k lékařským přístrojům

Podle platné prováděcí vyhlášky k zákonu o zdravotnických prostředcích a přístrojích je nutné mít ke každému přístroji návod v českém jazyce. Je však dost zdravotnických pracovišť, která mají starší přístroje a návody k nim již nemají. Dáváme vám proto ke zvážení, jestli by byl ze strany provozovatelů zdravotnických zařízení zájem, o možnost zprostředkování potřebných návodů pomocí tohoto blogu nebo emailu (info@medadmin.cz). Šlo by o takovou burzu návodů, které by poskytli jejich majitelé a my bychom je v pdf vyvěsili na www.medadmin.cz pro všechny zájemce. Pokud by měl někdo zájem o tištěnou podobu, dostal by ji za mírný poplatek (náklady na tisk a poštovné). Prosíme o Vaše názory na užitečnost tohoto nápadu - buďto na výše uvedený mail nebo v komentářích k tomuto blogu.

pondělí 13. ledna 2014

Plnit nebo ne?


Tak už jsem slyšela spoustu názorů na vnitřní kontrolní systém a požadavky, které jsou v něm obsažené. Od spokojených ohlasů po dokončení naši společné práce, až ke kategorickému odsouzení bez bližšího poznání toho, co to vlastně pro provozovatele znamená. Nejčastější argument proti je ten, že dobře zvládají svou odbornou činnost a kdo by mohl chtít víc. Druhý nejčastější, že se jedná o výmysl starého ministerstva a teď bude vše jinak.
Řekla jsem si, že na to musím aspoň stručné reagovat: jistě, odbornost lékaře je na prvním místě a nejdůležitější, kvalita a bezpečnost vlastní zdravotní péče je však ovlivněná i mnoha jinými faktory kromě odbornosti zdravotnických pracovníků, někdy docela podstatně - a o tom to právě je. To je také hlavni důvod, proč je vnitřní kontrolní systém povinný a myslím, že hlavním cílem není "buzerace" zdravotnických pracovníků i když to tak může třeba bez hlubšího poznání oč jde, vypadat.

Se změnou lidí na ministerstvu asi ke zmírnění uvedených požadavků nedojde a poslední vývoj to nenaznačuje. Jednak, jako ve všem, postupujeme v souladu s Evropskými požadavky a i nový Občanský zákoník některé požadavky, k nimž se vztahuje vnitřní kontrolní systém a dodržovaní kompletní zdravotnické i související legislativy, ještě rozšiřuje a dále upravuje. Rozhodně nepozorujeme tendenci k jejich bagatelizaci. Postupný rozvoj reakcí na celkový soulad činnosti zdravotnických pracovišť s veškerou legislativou, která se zdravotnických pracovišť včetně administrativně provozní části týká, je patrný na skutečnostech z posledních dnů a týdnů, např. novinky o zdravotnických přístrojích, návody pro pacienty, čeho si všímat v ordinacích kam přijdou, které prezentuje Ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny a další. Celkově situace vypadá tak, že od provozovatelů zdravotnických zařízení je velmi prozíravé, když tuto problematiku berou vážně.