Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

pátek 16. května 2014

Ke stabilizačnímu plánu ministerstva

Ministerstvo zdravotnictví ve svém stabilizačním plánu rozvíjí  systém kvality a bezpečnosti poskytovatelů zdravotních služeb:
„Pro poskytovatele lůžkové a jednodenní péče bude nutno stanovit novou povinnost (v současné době dobrovolný akt) – předávat data z interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb do Systému hlášení nežádoucích událostí.
Dobrovolné externí hodnocení kvality a bezpečí je prozatím realizováno v případě poskytovatelů lůžkové péče. Do budoucna plánujeme jeho rozšíření i pro další poskytovatele.“
Tolik jeden z bodů „Stabilizačního plánu MZ ČR“, který si můžete celý přečíst v  časopisu Tempus medicorum 5/2014.
V současné době jsme jediní, kteří vám Vnitřní kontrolní systém (dále VKS) kompletně zpracují a to tak (v případě vašeho zájmu), že budete zároveň připraveni i na provedení externího systému hodnocení kvality a bezpečí.
Proč není dobré čekat na poslední chvíli? Kromě již dříve v mém blogu zmíněných důvodů také proto, že :
Naše kapacita není neomezená a v případě „časové tísně“ se může stát, že přes veškerou naši snahu nebudeme moci všem v požadované lhůtě vyhovět.
Pokud nás požádáte o pomoc na poslední chvíli, počítejte s tím, že „expresní forma“ prací znamená zbytečné navýšení ceny a zbytečný stres pro obě strany.
Plnění některých povinností je kontrolováno zpětně (například od doby účinnosti příslušné legislativy), potom může náprava nesplněných požadavků zabrat delší časový úsek.Žádné komentáře:

Okomentovat