Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

pátek 4. prosince 2015

Desinfekce - důležitá informace


Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny
odborná společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně,

zahájila provoz 

Registru dezinfekčních přípravků doporučených pro zdravotnictví


REDEP je určen především pro zdravotnická zařízení; je však relevantní pro použití dezinfekčních přípravků v lékárnách, ústavech sociální péče, pro veřejné instituce a podniky s epidemiologicky významnou činností, pro občany a domácnosti v případě nemoci nebo péče o dlouhodobě nemocné.
Účelem REDEP je usnadnit uživatelům dezinfekčních přípravků orientaci v nabídce na trhu.
Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP je vlastníkem a provozovatelem REDEP, který je veden v elektronické podobě a je přístupný na adrese: www.sneh.cz. Na této adrese naleznete také další podrobné informace a Pravidla pro zapsání výrobku do REDEP.
Společnost si je vědoma toho, že se jedná o první pokus vytvořit v České republice databázi tohoto typu, jejíž počáteční verze může trpět odbornými i technickými nedostatky. Důvěryhodnost a odbornou úroveň REDEP je potřeba postupně budovat vzájemnou komunikací a spoluprací mezi provozovatelem, výrobci, distributory a uživateli. Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ráda přijme podněty ke kultivaci a dalšímu rozvoji REDEP.

čtvrtek 3. prosince 2015
Všem našim klientům a příznivcům přejeme klidné a spokojené svátky,

v roce 2016 především zdraví a úspěchy v soukromém i pracovním životě, 

váš Medadmin