Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

čtvrtek 5. dubna 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv spustil 1. dubna Národní informační systém zdravotnických prostředků (NISZP), který je určen k poskytování důležitých informací o zdravotnických prostředcích pacientům i odborné veřejnosti. Najdete na adrese www.niszp.cz.