Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

pátek 4. září 2015


Všechny své příznivce vítáme po prázdninách
a hned přinášíme důležitou informaci pro gynekology. Pro ty, kterým by i přes důkladné studium nového zákona o zdravotních prostředcích a příslušných prováděcích předpisů, nebylo zcela jasné, jak je to s nitroděložní antikoncepcí níže je důležité vyjádření SUKLu:

Pro nitroděložní kontracepci lze použít dva typy nitroděložních tělísek:
1.      Nitroděložní tělíska obsahující levonorgestrel (syntetický hormon s účinkem hormonu žlutého tělíska), která jsou uváděna na trh jako léčivé přípravky.

2.      Nitroděložní tělíska bez hormonu, obsahující měď, která jsou uváděna na trh jako zdravotnické prostředky. Tyto zdravotnické prostředky z hlediska míry rizika pro uživatele nebo třetí osob jsou zařazeny do třídy III !!, jak je uvedeno v právním předpisu - Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, v Příloze 9 - Klasifikační pravidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      Nezapomeňte na zásadní povinnosti z tohoto pro vás vyplývající!