Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

pátek 16. května 2014

Zastupování při kontrolách blíže

Upřesňujeme informaci o možnosti zastupování při kontrolách. Většinou platí, že při kontrole musí být přítomen provozovatel, statutární orgán zdravotnického zařízení v kterém je prováděna kontrola a při některých kontrolách je také vyžadována přítomnost pracovníka, který je odpovědný za konkrétní činnosti. Pracovník kontrolovaného zařízení musí být schopen kontrolnímu orgánu popsat, případně i ukázat jak konkrétní činnost provádí.
Zastupování při kontrolách si tedy není možno vykládat tak, že se kontrolovaná osoba vyhne kontaktu s kontrolním orgánem.
Zastupování si lze představit tak, že zastupující je přítomen při kontrole spolu s odpovědnou osobou, může jí radit, může za ni hovořit v obecných a právních záležitostech. Může kontrolovanou osobu na kontrolu také připravit, pokud má příslušné znalosti, případně zkontrolovat kontrolní zprávu před podpisem nebo připravit odvolání proti výsledku kontroly nebo uloženým sankcím.

Žádné komentáře:

Okomentovat