Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

úterý 6. října 2015

Legislativa, kontroly a dokumenty

Z legislativy, vztahující se k hospodaření s léčivými přípravky a nakládání se zdravotnickými prostředky (patří sem i všechny zdrav. přístroje), vyplývají pro provozovatele zdravotnických zařízení konkrétní povinnosti. Jejich plnění kontroluje SUKL. 
Pro ty z vás, kteří se chcete vyhnout nepříjemnostem a  vysokým pokutám za nesplnění požadovaného, nabízíme, jako jediní, vytvoření veškeré potřebné dokumentace k výše uvedené problematice. Tato dokumentace je vytvořena podle aktuální legislativy, požadavků SUKLu, pro každé pracoviště individuálně. Dokumentaci vytváříme kompletně my a součástí je roční bezplatný servis a aktualizace podle legislativy a dalších požadavků a potřeb.
V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky (606 119 029) nebo emailem (info@medadmin.cz)