Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

čtvrtek 22. prosince 2022
Krásné svátky a úspěšný rok 2023 přeje všem svým klientům a příznivcům 
Medadmin

pondělí 24. října 2022

 Víte, že 

zdravotnické prostředky uvedené na trh před rokem 1998  již nesplňují zákonné požadavky na jejich provoz dle zákona 89/2021 Sb. a tudíž je není možné jako zdravotnické prostředky dále provozovat? 

Důvod: jedná se o staré výrobky , který nenesou označení o shodě CE. ten musejí mít všechny zdravotnické přístroje používané ve státech EU. Pro toto chybějící označení není u nich možné vykonávat potřebnou servisní prohlídku.

pátek 10. prosince 2021

 Klidné svátky a co nejvíc spokojenosti a pohody  v roce 2022 přeje svým klientům a příznivcům Medadmin

sobota 19. prosince 2020

 


Co nejhezčí svátky všem našim klientům a příznivcům a klidný rok 2021 a hlavně zdraví, přeje Medadmin

čtvrtek 22. října 2020

 

Prohlášení k provádění Bezpečnostně Technických Kontrol (BTK) dle §65 zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích během nouzového stavu a používání přístrojů bez platné BTK

Z důvodu omezení vzniklých vyhlášením nouzového stavu a ve snaze omezit šíření nákazy způsobené COVID-19 vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv toto prohlášení.

Nebude dočasně sankcionováno používání zdravotnického prostředku bez platné BTK, a to za následujících podmínek:

  1. Neuplynulo více jak 6 měsíců od konce platnosti BTK nebo lhůta stanovená výrobcem pokud je kratší.
  2. Provedení BTK není nezbytné pro další bezpečné používání zdravotnického prostředku (kalibrace, výměna kritické součástky, aktualizace softwaru, apod.).
  3. Výrobce nebo výrobce prostřednictvím servisní organizace nezakázal používání zdravotnického prostředku bez platné BTK.
  4. Poskytovatel je povinen vést evidenci takto používaných zdravotnických prostředků.

Prohlášení nemá časové omezení a o zrušení bude informováno 2 měsíce předem.

Odbor zdravotnických prostředků

21. 1O. 2020

sobota 11. dubna 2020


Aplikaci eRouška připravila iniciativa COVID19CZ, která sdružuje nezávislé odborníky v IT oblasti včetně Seznamu. Záštitu nad aplikací převzalo Ministerstvo zdravotnictví.
Článek
Od soboty si lidé mohou nainstalovat do mobilních telefonů aplikaci eRouška. Díky ní budou moci hygienici snadno zjistit, s kým se v minulých dnech potkali.
„Aplikace slouží jako automatický notýsek, do kterého se zapisují anonymní ID zařízení, se kterými jste přišli do styku. Tento notýsek je uložen jen ve vašem telefonu a o odeslání hygieně rozhodnete jen vy sami, pokud vás o to pracovník hygieny požádá,“ popsal aplikaci jeden z jejích autorů Vojtěch Komenda.
eRouška využívá Bluetooth technologii a zaznamenává data o mobilech v okolí, které mají aplikaci také nainstalovanou. Měří a ukládá také sílu bluetooth signálu - tedy to, jak blízko daný člověk byl.
Pokud se u uživatele aplikace zjistí koronavirus, může hygienikům data poskytnout. „Uživatel odešle anonymizovaná data. Pouze prověření hygienici mají přístup k zabezpečenému rozhraní, ve kterém mohou spárovat identifikátory z aplikací s telefonními čísly, která uživatelé zadali při registraci,“ ujišťují autoři z COVID19CZ.
Aplikace neeviduje polohu a data nejsou podle autorů nikde sdílena. Ukládají se po dobu jednoho měsíce přímo v telefonu majitele a bez jeho souhlasu k nim nikdo nemá přístup, tedy ani hygienici.
„eRouška výrazně ulehčí a extrémně zrychlí hygienikům vyhledávání osob potenciálně nakažených koronavirem s naprosto minimálním dopadem na soukromí uživatele,“ dodal Komenda.
Aplikace má pomoci s Chytrou karanténou, kterou se zatím státu nepodařilo úspěšně rozběhnout. Na úspěchu Chytré karantény má přitom záviset postupné uvolňování opatření proti pandemii.
Iniciativa COVID19CZ už dříve spustila jinou součást Chytré karantény - možnost sdílení polohy. Díky tomu mohou hygienici při pohovoru s nakaženým sestavit takzvanou vzpomínkovou mapu, kde se v posledních dnech pohyboval. Sdílení polohy už si zapnulo více než 925 tisíc Čechů.


středa 25. března 2020

Doporučení pro lékaře ohledně platnosti eReceptů

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v České republice doporučuje SÚKL všem lékařům, aby při vystavování eReceptů pacientům stanovili jeho platnost delší než 14 dnů, a to v souladu s § 9 vyhlášky č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb.
24. březen 2020