Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

pátek 16. května 2014

Zastupování při kontrolách blíže

Upřesňujeme informaci o možnosti zastupování při kontrolách. Většinou platí, že při kontrole musí být přítomen provozovatel, statutární orgán zdravotnického zařízení v kterém je prováděna kontrola a při některých kontrolách je také vyžadována přítomnost pracovníka, který je odpovědný za konkrétní činnosti. Pracovník kontrolovaného zařízení musí být schopen kontrolnímu orgánu popsat, případně i ukázat jak konkrétní činnost provádí.
Zastupování při kontrolách si tedy není možno vykládat tak, že se kontrolovaná osoba vyhne kontaktu s kontrolním orgánem.
Zastupování si lze představit tak, že zastupující je přítomen při kontrole spolu s odpovědnou osobou, může jí radit, může za ni hovořit v obecných a právních záležitostech. Může kontrolovanou osobu na kontrolu také připravit, pokud má příslušné znalosti, případně zkontrolovat kontrolní zprávu před podpisem nebo připravit odvolání proti výsledku kontroly nebo uloženým sankcím.

Ke stabilizačnímu plánu ministerstva

Ministerstvo zdravotnictví ve svém stabilizačním plánu rozvíjí  systém kvality a bezpečnosti poskytovatelů zdravotních služeb:
„Pro poskytovatele lůžkové a jednodenní péče bude nutno stanovit novou povinnost (v současné době dobrovolný akt) – předávat data z interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb do Systému hlášení nežádoucích událostí.
Dobrovolné externí hodnocení kvality a bezpečí je prozatím realizováno v případě poskytovatelů lůžkové péče. Do budoucna plánujeme jeho rozšíření i pro další poskytovatele.“
Tolik jeden z bodů „Stabilizačního plánu MZ ČR“, který si můžete celý přečíst v  časopisu Tempus medicorum 5/2014.
V současné době jsme jediní, kteří vám Vnitřní kontrolní systém (dále VKS) kompletně zpracují a to tak (v případě vašeho zájmu), že budete zároveň připraveni i na provedení externího systému hodnocení kvality a bezpečí.
Proč není dobré čekat na poslední chvíli? Kromě již dříve v mém blogu zmíněných důvodů také proto, že :
Naše kapacita není neomezená a v případě „časové tísně“ se může stát, že přes veškerou naši snahu nebudeme moci všem v požadované lhůtě vyhovět.
Pokud nás požádáte o pomoc na poslední chvíli, počítejte s tím, že „expresní forma“ prací znamená zbytečné navýšení ceny a zbytečný stres pro obě strany.
Plnění některých povinností je kontrolováno zpětně (například od doby účinnosti příslušné legislativy), potom může náprava nesplněných požadavků zabrat delší časový úsek.úterý 13. května 2014

Pro s.r.o.

Připomínáme že:
Společnosti s ručením omezeným jsou povinny přizpůsobit do konce června 2014 své zakládací dokumenty tak, aby neodporovaly donucujícím ustanovením zákona, a doručit je do sbírky listin. - podle nového Občanského zákoníku. 
V opačném případě příslušné s.r.o. rejstříkový soud k tomuto vyzve včetně termínu, při neuposlechnutí  s.r.o. zruší.