Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

pátek 13. prosince 2013

Blíže k vnitřnímu kontrolnímu systému

Protože se množí dotazy na to, co vůbec znamená „vnitřní kontrolní systém“ a k čemu slouží, budu se snažit to stručně formulovat.
Vnitřní kontrolní systém (dále jen VKS) je především povinnost všech provozovatelů zdravotnických zařízení daná zákonem. V podstatě to znamená, že si provedete kontrolu celého provozu – provozní části vašeho zdravotnického pracoviště, zjistíte, jestli dodržujete veškerou legislativu, která se týká zdravotnických zařízení a jejich provozu a vhodné je také splnit požadavky standardů MZ ČR. Výsledek písemně zformulujete a určíte si cíle – nápravná opatření, kterými případné nedostatky postupně uvedete do souladu s aktuální platnou legislativou a standardy.
Stále nevíte jak na to? Nemáte čas a personální kapacitu na tyto záležitosti? Není problém se nás bez jakýchkoliv závazků a bezplatně ptát (email, mobil, blog, osobní setkání) případně požádat o spolupráci. Bojíte se, že se vám budeme „hrabat“ ve vaší ordinaci, zadávat úkoly a brát vám čas? Rozhodně tomu tak nemusí být, čas je i nám drahý, úkoly plníme my a vaše pracoviště si maximálně prohlédneme, abychom mohli naše rady „ušít na míru“. Výsledkem naší spolupráce bude provoz vašeho zdravotnického zařízení v souladu s legislativou, standardy, přehledný a se zárukou roční kompletní aktualizace všech případných změn a novel; dále ztráta stresu z očekávaných kontrol a možných následných nemalých finančních postihů. Ti provozovatelé, kteří se chystají své pracoviště někomu přenechat, jistě ocení provozně zcela přehlednou ordinaci v jednom šanonu.
 V neposlední řadě také vaši klienti, pacienti (kteří jsou ke sledování kvality „svých“ zdravotnických zařízení vybízení nejrůznějšími médii, ale již také svými zdravotními pojišťovnami) zaregistrují vaši péči o zdravotnické zařízení a zvyšování úrovně kvality ve všech parametrech. O tomto je budete moci vhodně, jednoduše a nepřehlédnutelně informovat.