Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

čtvrtek 19. března 2015

Nová službaVzhledem k zvyšujícímu se zájmu jsme pro vás připravili novou službu.
V případě, že chcete prodat svoji praxi, můžeme vám připravit veškerou dokumentaci vaší ordinace podle zdravotnické legislativy tak, abyste svoji praxi mohli předat kupujícímu kompletně, kvalitně a rychle a také za odpovídající cenu takto připraveného pracoviště.
V případě, že kupujete ordinaci, poskytujeme konzultace nebo přímou spolupráci tak, abyste byli seznámeni se všemi podstatnými skutečnostmi vaši budoucí praxe, které mohou výrazně ovlivnit, především finančně, vaše následné  provozování zakoupeného zdrav. pracoviště.