Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

pátek 17. dubna 2015

Nový zákon

Od 1.dubna 2015 platí nový zákon o zdravotnických prostředcích (patří sem i zdrav. přístroje). Stávající povinnosti pro provozovatele zdravotnických zařízení se zásadně nemění, ale některé nové skutečnosti jsou podstatné, dané jasně a přesně. Novinkou je např. fakt, že veškeré zákonem dané - a písemně  dokumentované povinnosti, které se vztahují ke zdrav. přístrojům a prostředkům, se musí uchovávat (tedy patřičná dokumentace) ještě rok poté, co již konkrétní přístroj není v provozu! Lékaři, kteří si kupují již provozované ordinace, by se měli přesvědčit, že veškerá dokumentace je správně vedena. V opačném případě se vystavují reálnému riziku, že v případě kontroly budou platit velmi citelné pokuty. 
Chcete znát další podrobnosti? Potřebujete poradit nebo stojíte o pomoc? Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem, jsme tu pro vás.

čtvrtek 2. dubna 2015

Krásné svátky

Všem klientům, přátelům a příznivcům přejeme krásné velikonoční svátky. Užijte si je podle svých představ! 
Váš Medadmin