Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

čtvrtek 19. března 2015

Nová službaVzhledem k zvyšujícímu se zájmu jsme pro vás připravili novou službu.
V případě, že chcete prodat svoji praxi, můžeme vám připravit veškerou dokumentaci vaší ordinace podle zdravotnické legislativy tak, abyste svoji praxi mohli předat kupujícímu kompletně, kvalitně a rychle a také za odpovídající cenu takto připraveného pracoviště.
V případě, že kupujete ordinaci, poskytujeme konzultace nebo přímou spolupráci tak, abyste byli seznámeni se všemi podstatnými skutečnostmi vaši budoucí praxe, které mohou výrazně ovlivnit, především finančně, vaše následné  provozování zakoupeného zdrav. pracoviště.


Žádné komentáře:

Okomentovat