Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

středa 28. ledna 2015

Elektronická komunikace se správcem daně

Od 1. ledna 2015 platí rozšířená povinnost elektronické komunikace se správcem daně. Týká se zejména těch daňových subjektů, které mají zpřístupněnu datovou schránku (ať již ze zákona, nebo dobrovolně). Více informací naleznete níže nebo na http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/letak-povinna-elektronicka-komunikace.pdf.


Kdo je nově povinen učinit podání pouze elektronicky?
Daňový subjekt nebo jeho zástupce, který má zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 
Jaké podání musí učinit elektronicky (datovou zprávou)?
Přihláška k registraci 
Oznámení o změně registračních údajů 
Řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání 
Hlášení a vyúčtování
Jak lze učinit podání?
Datová zpráva musí být správci daně odeslána ve stanoveném formátu a struktuře, a to: Prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu s ověřenou identitou podatele způsobem, 
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem 
nebo prostřednictvím datové schránky 
Vyplývají z nedodržení nějaké sankce?
Za nedodržení povinné elektronické formy správce daně uloží pokutu ve výši 2 000,- Kč. V případě, že tím daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč.


www.financnisprava.cz 


Žádné komentáře:

Okomentovat