Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

středa 27. ledna 2016

Upozornění

V poslední době se množí žádosti, vytvořit veškerou potřebnou dokumentaci, dle legislativy, pro zdravotnické přístroje a léčivé přípravky, (nutnou pro kontrolu SUKLu) až potom co je konkrétnímu zdravotnickému zařízení doručeno oznámení SUKLu, že přijde na kontrolní šetření. V takovém případě již není možnost veškeré potřebné dokumenty vytvořit a to ani z časových důvodů (SUKL oznamuje kontrolu cca 2 - 3 týdny předem), ani z technických důvodů. Dokumentace je obsáhlá, je potřeba spousta dokladů k přístrojům, které většinou všechny nebývají na pracovišti k okamžitému použití, je potřeba doklady dohledávat, případně vyžadovat od dalších zúčastněných osob atd. Dokumentace není jen aktuální, ale kontrola se provádí 3 roky zpět!!
V případě, že se chcete vyhnout postihům od SUKLu či jiného kontrolního orgánu a stresovým situacím včetně dalších důsledků, požádejte o provedení vnitřního kontrolního systému, dokumentace ke zdravotnickým přístrojům a léčivým přípravkům co nejdříve, nezávisle na aktuální hrozbě kontroly, aby vaše zdravotnické zařízení mohlo být na kontrolu SUKlu (a dalších kontrolních orgánů) skutečně připraveno.

Žádné komentáře:

Okomentovat