Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

sobota 21. prosince 2019

středa 10. července 2019

GDPR

Komu se nechce vytvářet dokumentaci ke GDPR, nebo neví jak,může se obrátit na nás. Vytvoříme vám potřebné dokumenty. Nabízíme jako novou službu.

neděle 25. listopadu 2018

Ceník služeb

Náš ceník služeb byl již zastaralý, nezměnil se za celou dobu existence Medadminu, neodpovídal dnešní situaci a se způsobem účtování jste nebyli spokojeni ani vy zákazníci, ani my. Zavádíme  proto jednotnou cenu za úkony 500,- Kč/hodinu.

čtvrtek 27. září 2018

Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci

Nezapomeňte se podrobně seznámit s  novelou vyhlášky o zdravotnické dokumentaci! 
Jsou tam důležité změny pro ambulantní, jednodenní i lůžkovou zdravotnickou péči !!!!!

čtvrtek 5. dubna 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv spustil 1. dubna Národní informační systém zdravotnických prostředků (NISZP), který je určen k poskytování důležitých informací o zdravotnických prostředcích pacientům i odborné veřejnosti. Najdete na adrese www.niszp.cz.

čtvrtek 21. prosince 2017
 
Spokojené a klidné svátky, zdraví a pohodu v roce 2018 přeje všem klientům a příznivcům
Medadmin