Motto:

Motto: Mám zkušenosti z práce v hygienické službě a řízení zdravotnictví. Věřím, že tyto mé zkušenosti budou pomáhat kolegům v péči o jejich ordinace.

středa 25. března 2020

Doporučení pro lékaře ohledně platnosti eReceptů

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v České republice doporučuje SÚKL všem lékařům, aby při vystavování eReceptů pacientům stanovili jeho platnost delší než 14 dnů, a to v souladu s § 9 vyhlášky č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb.
24. březen 2020

čtvrtek 19. března 2020

Z důvodu omezení vzniklých vyhlášením nouzového stavu a ve snaze omezit šíření nákazy způsobené COVID-19 vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv toto prohlášení.
Nebude dočasně sankcionováno používání zdravotnického prostředku bez platné BTK, a to za následujících podmínek:
  1. Neuplynuly více jak 3 měsíce od konce platnosti BTK a současně trvá vládou vyhlášený stav nouze.
  2. Provedení BTK není nezbytné pro další bezpečné používání zdravotnického prostředku (kalibrace, výměna kritické součástky, aktualizace softwaru, apod.).
  3. Výrobce nebo výrobce prostřednictvím servisní organizace nezakázal používání zdravotnického prostředku bez platné BTK.
  4. Poskytovatel je povinen vést evidenci takto používaných zdravotnických prostředků.

sobota 21. prosince 2019

středa 10. července 2019

GDPR

Komu se nechce vytvářet dokumentaci ke GDPR, nebo neví jak,může se obrátit na nás. Vytvoříme vám potřebné dokumenty. Nabízíme jako novou službu.

neděle 25. listopadu 2018

Ceník služeb

Náš ceník služeb byl již zastaralý, nezměnil se za celou dobu existence Medadminu, neodpovídal dnešní situaci a se způsobem účtování jste nebyli spokojeni ani vy zákazníci, ani my. Zavádíme  proto jednotnou cenu za úkony 500,- Kč/hodinu.

čtvrtek 27. září 2018

Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci

Nezapomeňte se podrobně seznámit s  novelou vyhlášky o zdravotnické dokumentaci! 
Jsou tam důležité změny pro ambulantní, jednodenní i lůžkovou zdravotnickou péči !!!!!